Wynalazki i nowe technologie

 1. Technologia odlewania metali lekkich metodą szybkiej krystalizacji (RS)

 2. Technologia odlewania i wyciskania wlewków do przeróbki plastycznej ze stopu 6xxx z dodatkiem wanadu

 3. Opracowane i wdrożone zaawansowane stopy Al serii 2XXX na wyroby kute matrycowo wraz z technologią ich obróbki cieplno-mechanicznej przeznaczone do eksploatacji w ekstremalnych warunkach (głównie podwyższonej temperaturze).

 4. Technologia wytwarzania lekkich, pasywnych wielowarstwowych osłon balistycznych.

 5. Technologia wyciskania współbieżnego i przeciwbieżnego półwyrobów i wyrobów ze stopów magnezu serii AZ i ZK.

 6. Technologia kucia matrycowego na prasie hydraulicznej stopów magnezu serii AZ i ZK.

 7. Technologia platerowania wyrobów wyciskanych, w układzie stop Al – Al lub stop Al, stop Mg – stop Al, w procesie przeciwbieżnego wyciskania.

 8. Technologia platerowania stopów Al serii 2XXX stopem EN AW-1050 w procesie walcowania blach.

 9. Technologia produkcji łopatek wirników turbin odkuwanych ze stopów Al

 10. Technologia wytwarzania kompozytowych powłok niklowych ze zdyspergowanymi cząstkami twardymi submikrometrycznymi na stopach aluminium

 11. Technologia wytwarzania powłok dekoroacyjno-ochronnych na wyrobach odlewanych ze stopów magnezu

 12. Technologia odlewania wlewków ze stopów magnezu serii AZ

 13. Uruchomienie produkcji drutów bimetalowych FeNi42-Cu obrabianych powierzchniowo, przeznaczonych na złącza próżnioszczelne szkło-metal oraz drutów bimetalowych Stal-Cu, przeznaczonych na kable,

 14. Uruchomienie nowej produkcji wieloskładnikowych stopów cynkowniczych oraz innych stopów cynku w ZGH “Bolesław”.